ទំហំ 1,5 អ៊ីញ sprinkler លៃតម្រូវ

WhatsApp Online Chat !